Today: Wednesday 23 June 2021 , 12:09 pm


advertisment
search
Проект Водные объекты К созданию Таджикистан

Последнее обновление 13 День , 10 час 10 Взгляды

Advertisement
In this page talks about ( Проект Водные объекты К созданию Таджикистан ) It was sent to us on 10/06/2021 and was presented on 10/06/2021 and the last update on this page on 10/06/2021

Твой комментарий


Введите код
  Список включает отсутствующие в русской Википедии статьи о водных объектах Таджикистана.
Статьи упорядочены по бассейнам рек. В иноязычных разделах информации ещё меньше, чем у нас, поэтому переводить оттуда не получится.

РПВ ГИ 14-3

Рассортировать: Сырдарья Кафирниган Вахш Гунт Зеравшан Шахдара Бартанг Кашкадарья Яхсу Исфара (река) Кызылсу (приток Пянджа) Муксу Язгулем Маркансу Ванч Обихингоу Кызылсу (приток Вахша) Варзоб Бюрагансай Яскаксу Искандердарья Могиендарья Иляк Зидды (река) Каратаг (река) Лючоб Ханака (река) Баляндкиик Сельдара Сауксой Каинды (река) Белеули Такоб (река) Симиганч (река) Сардаи-Миёна Капандор Явансу Сарбог Камароб Харангон Оджук Майхура Западный Пшарт Восточный Пшарт Акбайтал (приток Мургаба) Обихумбоу Обиминьоу Сиама (река) Гудара Таирсу Кокуйбель Танымас (река) Лянгар (река) Пасруддарья Сарытаг Хазормечь Гурке Тагоб Дардар (приток Зеравшана) Шинг Джиджикруд Кштут (приток Зеравшана) Кшемыш Ходжабакирган Дарьяуреч Арх (приток Сарытага) Канчоч Хушикат (приток Зеравшана) Искадар (река) Зерабад (река) Кум (приток Зеравшана) Тахматсой Мадм (река) Вишкент (река) Вашан (река)

Страница 44

 • 1 — Амударья (Окс, Балх, Джейхун, Аму, Акдарья, Инженер-Узяк)*
 • 2 — Пяндж*
 • 3 — Памир*
 • 4 — Учай
 • 5 — Ношо
 • 6 — Без названия
 • 7 — Кумды
 • 8 — Без названия
 • 9 — Кокбелес
 • 10 — Харгуш (Аксунгур, Карадара)*
 • 11 — Ичкилик
 • 12 — Юлмазар
 • 13 — Кызылкырчи (Кызылкырчии)
 • 14 — Едом (река)
 • 15 — Мац (река)
 • 16 — Агба
 • 17 — Без названия
 • 18 — Касвир
 • 19 — Киштиджароб (Киштиджирав, Киштиджараб)
 • 20 — Без названия
 • 21 — Мукургильоб (Мукурчильоб)
 • 22 — Урточильоб (Уртачильоб)
 • 23 — Четкчильоб Малые притоки оз. Кукджигит
 • 24 — Караджилгасай Малые притоки оз. Зоркуль
 • 25 — Диридж
 • 26 — Нишгар
 • 27 — Трещджирав (Инив)
 • 28 — Внукут (Дараивранг)
 • 29 — Ямгджирав (Кутальдара)
 • 30 — Сарыямг
 • 31 — Ямчин
 • 32 — Сеткель
 • 33 — Птупджирав
 • 34 — Медыр
 • 35 — Узырк
 • 36 — Сарышитхарв
 • 37 — Ростошитхарв
 • 38 — Дараишитхарв (Мионку)*
 • 39 — Дараинурхун
 • 40 — Дарайдаршай
 • 41 — Дараимаст
 • 42 — Даршай (в верховье — Дарайтангджирав)
 • 43 — Дарайтокахана (Дарайтакхана, в верховье — Дарайганзек)
 • 44 — Романит (Дарайроманит)
 • 45 — Дарайсанг
 • 46 — Дарайзавчморх (Намангути Боло, Дарайнамотгут)

Страница 45

 • 47 — Дарайзерев (Намангути-Поён, в верховье — Дарайхурпорт)
 • 48 — Дарайхарав (Дарайкаттахарав)
 • 49 — Дарайхаравык (Дараихаравык)
 • 50 — Дарайабхарв (в верховье Дараигандара)
 • 51 — Дарайхудуск
 • 52 — Богушдара (Даргауреш, Багушдара)
 • 53 — Даргаухеуз
 • 54 — Дараивогз
 • 55 — Гармчашма (Чурж)
 • 56 — Хозгуни
 • 57 — Дараибиджунт (Дарайбиджунт)
 • 58 — Гунт (Гурумды, Ирикяк, Аличур)
 • 59 — Ирису
 • 60 — Кокджар-Джангидавансай
 • 61 — Джангидавансай (Янгидавансай)
 • 62 — Кенчибер-Учколсай
 • 63 — Белайрык
 • 64 — Орто-Учкол (Урта-Учкол)
 • 65 — Сырт
 • 66 — Колучкол (в верховье — Чон-Караджилга)
 • 67 — Чокмон
 • 68 — Кылычсуурды
 • 69 — Туаджилга
 • 70 — Кокбелес-Джангидавансай
 • 71 — Ункур-Джангидавансай
 • 72 — Бозтере (Бузтере)
 • 73 — Муздуайрексай
 • 74 — Башгумбез
 • 75 — Тюльпар (Тюльпарджилга)*
 • 76 — Кобриген
 • 77 — Акджилга
 • 78 — Кулькорумды
 • 79 — Базардара
 • 80 — Акджилга
 • 81 — Корумды (Зоркорумды)*
 • 82 — Мукуркорумды
 • 83 — Караджилга
 • 84 — Кулаккесте
 • 85 — Шегембет
 • 86 — Мукуршегембет
 • 87 — Чулактеке (в верховье — Чулактекеашу)
 • 88 — Тамды (приток озера Сасыккуль)

Страница 46

 • 89 — Кумды
 • 90 — Бахналджилга (Бахмальджилга, Сереташ)*
 • 91 — Керсеньбулак (Керсенбулак, в верховье — Ташбаирык)
 • 92 — Иссыкбулак (Койтезек, Сууль-Тагаркаты, Кызылданги, Суулу-Тагаркаты)*
 • 93 — Гурумды
 • 94 — Кунтумыш
 • 95 — Курук-Тагаркаты
 • 96 — Козамбесай
 • 97 — Карадемур (Бол. Марджанай, Кокбелес, Зурчерцек)*
 • 98 — Чингиль (река)
 • 99 — Курукджангил
 • 100 — Большой Багчигир
 • 101 — Урта-Багчигир II
 • 102 — Урта-Багчигир I
 • 103 — Малый Марджанай
 • 104 — Без названия
 • 105 — Карадара (Малые притоки озера Яшилькуль)
 • 106 — Лянгар (приток Гунта)
 • 107 — Малый Чапдара
 • 108 — Актайляк (северный; Караджилга, Андеравдж, (Бартанги)*
 • 109 — Андеравдж (Бартанги)
 • 110 — Айрансу (в верховье и среднем течении — Сафедобдара)
 • 111 — Токузбулак, Гурумды западный*
 • 112 — Киоражкуль
 • 113 — Упалысай
 • 114 — Токузбулак южный
 • 115 — Мионажкуль (в среднем течении — Ортанг-Учкуль)
 • 116 — Кокджар-Учкуль (Малые притоки озера Турумтайкуль)
 • 117 — Без названия
 • 118 — Без названия
 • 119 — Гармчашма (приток Токузбулака)
 • 120 — Актайляк (южный; Караджилга, Караджилга южный)
 • 121 — Дузахдара (Дузакдара, Дузах)
 • 122 — Кулиндара
 • 123 — Шадауддара
 • 124 — Варшидздара (Вархидз)
 • 125 — Айрансу (северный)
 • 126 — Патхур (Ташхурдара)
 • 127 — Чапдара (приток Патхура)
 • 128 — Чартымдара
 • 129 — Звордара (Зуор)
 • 130 — Штамдара
 • 131 — Ружакдара (Рожак)
 • 132 — Ривакдара (Ривак)
 • 133 — Зиргоздара
 • 134 — Шориндара (Шарип-Дара)
 • 135 — Колхозабад (река)

Страница 47

 • 136 — Багывдара (Богивдара)
 • 137 — Урмочдара (Урмомдара)
 • 138 — Шахдара (Джаушангоз)*
 • 139 — Кокбай (верхний приток Шахдары)
 • 140 — Наспар (Маспар)
 • 141 — Барчид
 • 142 — Кокбай (нижний приток Шахдары)
 • 143 — Каракурум
 • 144 — Реджик (Шабай)*
 • 145 — Хацак
 • 146 — Тупхона
 • 147 — Дузахдара (приток Шахдары)
 • 148 — Сокташ (Мандыш, Чапдара)*
 • 149 — Хурвиног (Айрансу)
 • 150 — Вранг
 • 151 — Айрансу (приток Шахдары)
 • 152 — Конташ
 • 153 — Шашдара
 • 154 — Немос (Кемас, Немац)
 • 155 — Без названия
 • 156 — Рошместы
 • 157 — Юбень (Ростов)
 • 158 — Джентив
 • 159 — Сейдждара (Зардив)
 • 160 — Шобик
 • 161 — Зирханав
 • 162 — Друмдара (Вехенджиль)
 • 163 — Спехов (река)
 • 164 — Баджомдара (Баджамдара)
 • 165 — Худ (приток Баджомдары)
 • 166 — Чандымдара
 • 167 — Подзариф (Ойдерегдара, Чандымдара)
 • 168 — Хцумецдара
 • 169 — Маданзарафдара
 • 170 — Подюддара
 • 171 — Чурдбой
 • 172 — Заночдара
 • 173 — Бадомдара
 • 174 — Ростовдара
 • 175 — Дармайдаван
 • 176 — Вездара
 • 177 — Анджандара (в верховье — Видондара)
 • 178 — Дашт
 • 179 — Шарфдара
 • 180 — Тавдымдара
 • 181 — Ходардживдара
 • 182 — Бунедара
 • 183 — Сохчарвдара (Сахчарвдара)
 • 184 — Баджудара
 • 185 — Хуфдара
 • 186 — Бархуфдара
 • 187 — Бартанг (Ак-Су, Оксу, Мургаб)*
 • 188 — Гунябай
 • 189 — Кызылрабат (Кизылрабат ,Кзылрабат, Бурюкурмес)*
 • 190 — Тегерменсу (Тегермен, Тегерменьсу)
 • 191 — Кашкасу

Страница 48

 • 192 — Ничкесай
 • 193 — Каракуль (река)
 • 194 — Беик (в верховье — Актурук)
 • 195 — Сарыкорум
 • 196 — Орто-Караджилга (Караджилга)
 • 197 — Чапакташ (Чинакташ)
 • 198 — Караджилга (приток Беика)
 • 199 — Ханюлы (Ханъюлы, Хан-Юлысу, Ханюльну, Аксай)*
 • 200 — Жеркапчал
 • 201 — Пустан
 • 202 — Шинды
 • 203 — Джилгакокучусу
 • 204 — Аюджал
 • 205 — Акширак (Окширак, Окширяк)
 • 206 — Дункельдык
 • 207 — Сулистык (Зорсарыгурум, Зоорсарыгурум, Истык)*
 • 208 — Сарыгурум
 • 209 — Карадонг*
 • 210 — Без названия
 • 211 — Шверайрыкджилга
 • 212 — Каранаджилга (Карнадджилга)
 • 213 — Андиминсу
 • 214 — Без названия
 • 215 — Без названия
 • 216 — Курубешбос
 • 217 — Сулюлюк
 • 218 — Машале
 • 219 — Без названия
 • 220 — Кокджар-Джангидаван
 • 221 — Иркалдыджилга
 • 222 — Кутатырсай
 • 223 — Без названия
 • 224 — Бешбулак (Зорджартык, Айдынкуль)
 • 225 — Зоорджартык (Зорджартык)
 • 226 — Кичик-Джартык (Кичид-Джартык)
 • 227 — Джаманшура
 • 228 — Уртобель (Уртабель)
 • 229 — Кенджилга
 • 230 — Кастанаджилга (Хастан-джилга, в верховье — Зоркараджилга)
 • 231 — Без названия
 • 232 — Сарысу (приток Кастанаджилги)
 • 233 — Без названия
 • 234 — Екенчикопчеган
 • 235 — Без названия
 • 236 — Учджилга
 • 237 — Без названия
 • 238 — Без названия
 • 239 — Курустык (Куристык)
 • 240 — Сулюджилга
 • 241 — Ранг (река)
 • 242 — Балгын (Агаджанджилга)
 • 243 — Зорчичиндыр (Чичиндыр)
 • 244 — Караджилга (приток Балгына)

Страница 49

 • 245 — Без названия
 • 246 — Чарыкджартар
 • 247 — Чичкакуток
 • 248 — Акджилга
 • 249 — Бердыш (река)
 • 250 — Тузакчи (Тузакчису)
 • 251 — Каинды (приток Акджилги)
 • 252 — Кульма (приток Каинды)
 • 253 — Шиверайрык
 • 254 — Култук (приток Шиверайрык)
 • 255 — Караджилга (приток Шиверайрык)
 • 256 — Козынды
 • 257 — Без названия
 • 258 — Без названия
 • 259 — Кыркшейт
 • 260 — Кыркшейт (Акбура)
 • 261 — Без названия
 • 262 — Без названия
 • 263 — Зорсулюджилга
 • 264 — Без названия
 • 265 — Чоканбура
 • 266 — Сулюджилга
 • 267 — Зоракбурасай
 • 268 — Без названия
 • 269 — Шурбулаксай (приток Сулюджилга)
 • 270 — Без названия
 • 271 — Карабелес
 • 272 — Без названия
 • 273 — Аюкузюсай (Аю-Кузю)
 • 274 — Чверайрыксай
 • 275 — Зооробаджилга
 • 276 — Калакташ
 • 277 — Без названия
 • 278 — Акбайтал (южный)*
 • 279 — Без названия
 • 280 — Сасыксу
 • 281 — Кызылджилга

Страница 50

 • 282 — Джалан
 • 283 — Гурумды (приток Акбайтала)
 • 284 — Белеули (приток Акбайтала)
 • 285 — Мукуряргичак (Мукурярчичак)
 • 286 — Зорярчичак (Ярчичекты)
 • 287 — Чечикты
 • 288 — Кукуртджилга
 • 289 — Без названия
 • 290 — Восточный Пшарт (Пшарт)
 • 291 — Аксай (приток Восточного Пшарта)
 • 292 — Карасу (в верховье Мамазаир)
 • 293 — Игаркалдысай
 • 294 — Куртекесай
 • 295 — Шахтесай
 • 296 — Ничкетджилга
 • 297 — Карабелес (приток Карасу)
 • 298 — Куталь (приток Карасу)
 • 299 — Гумбезкол
 • 300 — Караджилга II
 • 301 — Караджилга I
 • 302 — Бузтере (Бузтере)
 • 303 — Акархар (Агалхар, Агылхар, Агалхар северный, Ташказыксай)
 • 304 — Каиндысай
 • 305 — Элису (Елысу, Иелысубулак)
 • 306 — Шелибель (Шильбеле)
 • 307 — Пшарт
 • 308 — Базардара (Каинды в верховье — Акджилга)
 • 309 — Базаррык
 • 310 — Акджилга (приток Бартанга)
 • 311 — Акджилга (верхний приток Акджилги)
 • 312 — Акджилга (нижний приток Акджилги)
 • 313 — Западный Пшарт (Пшарт, в верховье — Белькараджилга)
 • 314 — Малджуран
 • 315 — Сасык (приток Западного Пшарта)
 • 316 — Кызылданг
 • 317 — Сауксай (приток Западного Пшарта)
 • 318 — Без названия
 • 319 — Без названия
 • 320 — Без названия
 • 321 — Казанкуль (река, впадает в озеро Сарезское) Казанкуль (Казанкум, Хатиребот, Депше)*
 • 322 — Казанкуль (приток Казанкуля №321)
 • 323 — Казанкуль южный (река, впадает в озеро Сарезское)
 • 324 — Ватасаиф
 • 325 — Без названия
 • 326 — Катта-Марджанай (Марджанай, Большой Марджанай, Караджилга, Карадара)*
 • 327 — Марджанай
 • 328 — Суйды
 • 329 — Дорадек
 • 330 — Рамаиф (река, впадает в озеро Сарезское)
 • 331 — Рамаиф (приток Рамаифа)

Страница 51

 • 332 — Лянгар (река)
 • 333 — Вовзит (Ваузид)
 • 334 — Гудара (Кудара)*
 • 335 — Кокуйбель (Кокуйбельсу)
 • 336 — Кульайрык (приток Кокуйбеля)
 • 337 — Чакрымюль (Чакрымьюл)
 • 338 — Кызылбелес, Кзылбелес
 • 339 — Апак (река)
 • 340 — Зорташкол (Музкол, Западный Музкол)
 • 341 — Без названия
 • 342 — Без названия
 • 343 — Без названия
 • 344 — Аильутек (Еркияк)
 • 345 — Бозбайтал (Мурколла)
 • 346 — Тузбель
 • 347 — Без названия
 • 348 — Азыкташ*
 • 349 — Танымас (Такимас)
 • 350 — Яманджилга
 • 351 — Кирчинджилга
 • 352 — Янгидаван (приток Танымаса)
 • 353 — Кокджар (Шуралысу)*
 • 354 — Кальтатур
 • 355 — Тахтакорум (приток Кокджара, приток Танымаса)
 • 356 — Шукорджилга (Шанарджилга)
 • 357 — Кызылтукой (Кызылтугайдара)
 • 358 — Дамаматсай (Далмаматсай)
 • 359 — Чабаранг
 • 360 — Хавраздара (Хаврездара)
 • 361 — Бошурвдара
 • 362 — Хабарвивхац
 • 363 — Язгулемдара
 • 364 — Рохац
 • 365 — Нукбист
 • 366 — Вадинров
 • 367 — Бардара (река)
 • 368 — Шевчор
 • 369 — Чадут
 • 370 — ДевлехДевлех (Давлех)
 • 371 — Биджравдара (Биджрав)
 • 372 — Баджудара (Баджа, Баджу, Вудор)*
 • 373 — Радоцдара
 • 374 — Раумиддара
 • 375 — Виздара
 • 376 — Вошорвдара
 • 377 — Шувдара
 • 378 — Джизевдара (Джизивдара, Джизив)
 • 379 — Риддара (Шорвильдара)*
 • 380 — Багудара
 • 381 — Обирун (Рундара)
 • 382 — Вомардара (Вамар)
 • 383 — Дараиравхарв (Дараировхарв, Роушарвдара)
 • 384 — Дараишипад
 • 385 — Язгулем (Мазардара, Обимазар)*

Страница 52

 • 386 — Ракзоу (Обиракзоу)
 • 387 — Дарангуваджасай (Ходжаауси, Лянгар)
 • 388 — Дараивигуг (Уйчак, Выдвядж)*
 • 389 — Зайчхов
 • 390 — Камочдара (Кумачдара, Ванау, Арганхех)*
 • 391 — Ужомдара (Ванаудара)*
 • 392 — Дараимотравн (Матраундара, в верховье — Зирдара)
 • 393 — Ванч (Поймазар, Абдукагор)*
 • 394 — Дустироз
 • 395 — Дараипаймазар
 • 396 — Дараисунгат (Сунгат)
 • 397 — Дараитехарв
 • 398 — Дараигумаяк (Гумаяк)
 • 399 — Гуфуф (Рохарв)
 • 400 — Дараивурауз
 • 401 — Дараипшихарв
 • 402 — Дараикурговат (Курговат, в верховье — Обикурговат)
 • 403 — Обивисхарви (Висхарв, Обивисхарв)
 • 404 — Джарф
 • 405 — Обихумбоу (Оби-Хумб, Сиядара)*
 • 406 — Карымдара
 • 407 — Чарымдара (Чармыдара)
 • 408 — Хукас
 • 409 — Хостроги
 • 410 — Обихарак (Обихарык)
 • 411 — Обимангит
 • 412 — Дараипаткиноу (Возгин, в верховье — Возгина)
 • 413 — Сиарык
 • 414 — Дангдара (Дингдара)
 • 415 — Сурхдара*
 • 416 — Обиравноу
 • 417 — Кафирбага (в верховье — Обикеляск)
 • 418 — Дарайтанг (Дараитанг)
 • 419 — Джардара
 • 420 — Без названия
 • 421 — Зигар (Зыгар)
 • 422 — Сафэдгыр
 • 423 — Обиминьоу (Оби-Ниоу, Обиманоб, Обиманаб, в верховье — Чапсай)
 • 424 — Ходжафаранг
 • 425 — Шористон
 • 426 — Без названия
 • 427 — Без названия
 • 428 — Ходжигалтон
 • 429 — Иол (река)
 • 430 — Без названия
 • 431 — Каферкаш
=== Страница 53 ===
 • 432 — Зарбуз
 • 433 — Шпилху (Шпиляу)
 • 434 — Без названия
 • 435 — Варзысу
 • 436 — Дулябисангоу (Дулябсангоу, Дулябисагиоу)
 • 437 — Чагам
 • 438 — Без названия (протока реки Пяндж)
 • 439 — Каврайдараай
 • 440 — Канал Чубекский (Дехканабад, Дехкан, Зулюмарык)
 • 441 — Кызылсу (приток Пянджа), Шурабдарья, Сурхоб, Муллокони, Сафедсангоб, Шуробдарья*
 • 442 — Даштишуро
 • 443 — Шикильдора (Шикильдара, Ишкольдора, Ишколдара)
 • 444 — Шингидора
 • 445 — Сафедоб (приток Кызылсу, приток Пянджа)
 • 446 — Шибдара
 • 447 — Сафедсангоб
 • 448 — Тира (река)
 • 449 — Без названия
 • 450 — Куруксай (река)
 • 451 — Обимазар (Обимазор)
 • 452 — Тутак (река)
 • 453 — Без названия
 • 454 — Без названия
 • 455 — Талхах (в верховье — Тукай-нарон)
 • 456 — Лябигор
 • 457 — Каликсай
 • 458 — Мионадашт
 • 459 — Хазарман (река)
 • 460 — Шурак (верхний приток Кызылсу)
 • 461 — Без названия
 • 462 — Шурак (нижний приток Кызылсу)
 • 463 — Без названия
 • 464 — Учкулшурок (Учкульшурак)
 • 465 — Яхсу (в верховье — Мучнакион)*
 • 466 — Бомовле
 • 467 — Дондушкан (Дандушкан)
 • 468 — Сафеддара (Сафетдара)
 • 469 — Пульдара
 • 470 — Обипитоуду
 • 471 — Дузахдара (приток Яхсу)
 • 472 — Иокуньж
 • 473 — Обисурх (приток Яхсу)
 • 474 — Без названия
 • 475 — Лиджаки
 • 476 — Обишур (приток Яхсу)
 • 477 — Горку
 • 478 — Обикафтархана
 • 479 — Кулябдарья (в верховье — Сасыкбулак)*
 • 480 — Обилянгар
 • 481 — Чукрак (приток Обилянгара)

Страница 54

 • 482 — Коллектор Сиоблягман
 • 483 — Коллектор Джанголбаши
 • 484 — Коллектор Корез-Поен
 • 485 — Теболяй
 • 486 — Кадыавзальна
 • 487 — Гарабдора
 • 488 — Чубек
 • 489 — Бешкапинка (коллектор К-3)
 • 490 — Таирсу
 • 491 — Чоршахабулак (Чукурак, Селова)*
 • 492 — Пушин (река)
 • 493 — Саргазон (Газон)
 • 494 — Туяташ
 • 495 — Корез
 • 496 — Тутбулак
 • 497 — Гужевак
 • 498 — Шургузар (в верхнем и среднем течении — Пойдашур)
 • 499 — Кызылсу (старое русло, рукав Кызылсу)
 • 500 — Вахш*
 • 501 — Кызылсу (приток Вахша)*
 • 502 — Чукуры
 • 503 — Айляма
 • 504 — Без названия
 • 505 — Шарт*
 • 506 — Курумды (приток Кызылсу)*
 • 507 — Кичкесу (приток Кызылсу)*
 • 508 — Калмаксу*
 • 509 — Капстур (Кызыларт, Копстур)*
 • 510 — Кызыларт (приток Кызылсу), рукав Каттаарык
 • 511 — Атджайляу
 • 512 — Куруксай (рукав реки Кызыларт)
 • 513 — Без названия (верхний рукав рукава Куруксай)
 • 514 — Без названия (нижний рукав рукава Куруксай)
 • 515 — Кызылагын (в верховье — Джанайдартака)
 • 516 — Булаксу
 • 517 — Без названия
 • 518 — Без названия
 • 519 — Без названия
 • 520 — Талдык (река)
 • 521 — Средний Кашкасу
 • 522 — Туюксу (Чумагин)

Страница 55

 • 523 — Джиптыксу (Джиптык, Джинтык)
 • 524 — Сарыкмогол (Сарымогол)
 • 525 — Ничкекарасу
 • 526 — Ачикташ (приток Кызылсу)*
 • 527 — Курумды (верхний приток Кызылсу)
 • 528 — Курумды (нижний приток Кызылсу)
 • 529 — Джипаксай (Джипаксу)
 • 530 — Без названия
 • 531 — Курумдыджукур (в верховье — Ничкесу)
 • 532 — Каракавак
 • 533 — Ташкунгей
 • 534 — Без названия
 • 535 — Кырчиндысу
 • 536 — Токузкунгей
 • 537 — Кашкасу (приток Кызылсу)
 • 538 — Дамджайляу
 • 539 — Комансу*
 • 540 — Джаманкырчии
 • 541 — Минжар (Минар, Миняр)
 • 542 — Кокбулак (Коулак, в верховье — Кичик-Курбулак)
 • 543 — Катта-Курбулак
 • 544 — Сынарджар (Бирджар)
 • 545 — Ачиксу (Ачик)
 • 546 — Илайсу
 • 547 — Кызылункур (Кызылунгур)
 • 548 — Кавык (Каук)
 • 549 — Коккник (Коккоак)*
 • 550 — Сайтака
 • 551 — Кызылэшме (Кызылишме)
 • 552 — Дараут
 • 553 — Алтындара*
 • 554 — Минтке (Мынтеке)
 • 555 — Кашкасу (приток Минтеке)
 • 556 — Арамкунгей
 • 557 — Коксу (приток Кызылсу)
 • 558 — Текелик
 • 559 — Карасу (приток Текелика)
 • 560 — Кызылайрык (приток Коксу)
 • 561 — Кочкорчу (Кошкарчи)
 • 562 — Тараша (в верховье — Джилантор)
 • 563 — Ортоарык (в верховье — Кызылташ)
 • 564 — Шве (Свие, в верховье — Сазджайляу)*
 • 565 — Кульдук (Кульдун)
 • 566 — Катта-Карамык (Катта-Карамук)
 • 567 — Бирсу

Страница 56

 • 568 — Кичи-Карамык (Кичик-Карамук, Кичик-Карамык)
 • 569 — Кантсу
 • 570 — Гулома
 • 571 — Джувана (Дувана)
 • 572 — Кашкасу (приток Кызылсу)*
 • 573 — Дара (река)
 • 574 — Муксу*
 • 575 — Сельдара
 • 576 — Баляндкиик (Беляндкиик, Биляндкиик)
 • 577 — Ичкелесай
 • 578 — Джайляукумсай (Джайляукум)
 • 579 — Зулумарт (река)
 • 580 — Караджилга (приток Беляндкиик, западная Караджилга)
 • 581 — Каинды (приток Баляндкиика)
 • 582 — Карайкашан
 • 583 — Кызкурган (Кизкурган)
 • 584 — Каинды (река)
 • 585 — Сауксой (Сауксай, Саукдара)
 • 586 — Белеули
 • 587 — Чакманташ
 • 588 — Камансу (Комансу)
 • 589 — Сасыктеке
 • 590 — Терсагарсу
 • 591 — Аюджилга
 • 592 — Сурхангау (Сурхпаргоу, Сирхтаргоу)*
 • 593 — Ширвоза
 • 594 — Сугран
 • 595 — Кызылсу (приток Муксу)*
 • 596 — Коштегермен
 • 597 — Дарачол
 • 598 — Арчакапа (Токусбулак)
 • 599 — Балакты
 • 600 — Кронгайлек
 • 601 — Ачикташты
 • 602 — Коксу (приток Вахша, Обикобут, Обизанку, Обизанкоу, Тамдыкульсу, Янгидаван, Агуюрма, Тандыкуль, Тамдыкуль)*
 • 603 — Иштансалды
 • 604 — Пизан
 • 605 — Без названия
 • 606 — Питаукуль (Питавкуль, Питаукульсу, Кедейсу, Лойсу, Птовкуль)*
 • 607 — Без названия
 • 608 — Кутургансу (Кырчин)
 • 609 — Катынджайляу
 • 610 — Джиргаталь (река)
 • 611 — Шурак
 • 612 — Канышбек (в верховье — Обизинданкуль)
 • 613 — Обишурак
 • 614 — Ярхыч (Обикабут, Кабуд, Обикабуд, Назайле, Назайлек, Назар-Айляк)*
 • 615 — Обикомароу (Комароу)
 • 616 — Дарапиоз (Дараипиоз)

Страница 57

 • 617 —
 • 618 —
 • 619 —
 • 620 —
 • 621 —
 • 622 —
 • 623 —
 • 624 —
 • 625 —
 • 626 —
 • 627 —
 • 628 —
 • 629 —
 • 630 —
 • 631 —
 • 632 —
 • 633 —
 • 634 —
 • 635 —
 • 636 —
 • 637 —
 • 638 —
 • 639 —
 • 640 —
 • 641 —
 • 642 —
 • 643 —
 • 644 —
 • 645 —
 • 646 —
 • 647 —
 • 648 —
 • 649 —
 • 650 —
 • 651 —
 • 652 —
 • 653 —
 • 654 —
 • 655 —
 • 656 —
 • 657 —
 • 658 —
 • 659 —
 • 660 —
 • 661 —
 • 662 —
 • 663 —
 • 664 —
 • 665 —

Страница 58

 • 666 —
 • 667 —
 • 668 —
 • 669 —
 • 670 —
 • 671 —
 • 672 —
 • 673 —
 • 674 —
 • 675 —
 • 676 —
 • 677 —
 • 678 —
 • 679 —
 • 680 —
 • 681 —
 • 682 —
 • 683 —
 • 684 —
 • 685 —
 • 686 —
 • 687 —
 • 688 —
 • 689 —
 • 690 —
 • 691 —
 • 692 —
 • 693 —
 • 694 —
 • 695 —
 • 696 —
 • 697 —
 • 698 —
 • 699 —
 • 700 —
 • 701 —
 • 702 —
 • 703 —
 • 704 —
 • 705 —
 • 706 —
 • 707 —
 • 708 —
 • 709 —
 • 710 —
 • 711 —
 • 712 —
 • 713 —
 • 714 —

Страница 59

 • 715 —
 • 716 —
 • 717 —
 • 718 —
 • 719 —
 • 720 —
 • 721 —
 • 722 —
 • 723 —
 • 724 —
 • 725 —
 • 726 —
 • 727 —
 • 728 —
 • 729 —
 • 730 —
 • 731 —
 • 732 —
 • 733 —
 • 734 —
 • 735 —
 • 736 —
 • 737 —
 • 738 —
 • 739 —
 • 740 —
 • 741 —
 • 742 —
 • 743 —
 • 744 —
 • 745 —
 • 746 —
 • 747 —
 • 748 —
 • 749 —
 • 750 —
 • 751 —
 • 752 —
 • 753 —
 • 754 —
 • 755 —
 • 756 —
 • 757 —

Страница 60

 • 758 —
 • 759 —
 • 760 —
 • 761 —
 • 762 —
 • 763 —
 • 764 —
 • 765 —
 • 766 —
 • 767 —
 • 768 —
 • 769 —
 • 770 —
 • 771 —
 • 772 —
 • 773 —
 • 774 —
 • 775 —
 • 776 —
 • 777 —
 • 778 —
 • 779 —
 • 780 —
 • 781 —
 • 782 —
 • 783 —
 • 784 —
 • 785 —
 • 786 —
 • 787 —
 • 788 —
 • 789 —
 • 790 —
 • 791 —
 • 792 —
 • 793 —
 • 794 —
 • 795 —

Страница 61

 • 796 —
 • 797 —
 • 798 —
 • 799 —
 • 800 —
 • 801 —
 • 802 —
 • 803 —
 • 804 —
 • 805 —
 • 806 —
 • 807 —
 • 808 —
 • 809 —
 • 810 —
 • 811 —
 • 812 —
 • 813 —
 • 814 —
 • 815 —
 • 816 —
 • 817 —
 • 818 —
 • 819 —
 • 820 —
 • 821 —
 • 822 —
 • 823 —
 • 824 —
 • 825 —
 • 826 —
 • 827 —
 • 828 —

Страница 62

 • 829 —
 • 830 —
 • 831 —
 • 832 —
 • 833 —
 • 834 —
 • 835 —
 • 836 —
 • 837 —
 • 838 —
 • 839 —
 • 840 —
 • 841 —
 • 842 —
 • 843 —
 • 844 —
 • 845 —
 • 846 —
 • 847 —
 • 848 —
 • 849 —
 • 850 —
 • 851 —
 • 852 —
 • 853 —
 • 854 —
 • 855 —
 • 856 —
 • 857 —
 • 858 —
 • 859 —

Страница 63

 • 860 —
 • 861 —
 • 862 —
 • 863 —
 • 864 —
 • 865 —
 • 866 —
 • 867 —
 • 868 —
 • 869 —
 • 870 —
 • 871 —
 • 872 —
 • 873 —
 • 874 —
 • 875 —
 • 876 —
 • 877 —
 • 878 —
 • 879 —
 • 880 —
 • 881 —
 • 882 —
 • 883 —
 • 884 —
 • 885 —
 • 886 —
 • 887 —
 • 888 —
 • 889 —
 • 890 —
 • 891 —
 • 892 —
 • 893 —

Страница 64

 • 894 —
 • 895 —
 • 896 —
 • 897 —
 • 898 —
 • 899 —
 • 900 —
 • 901 —
 • 902 —
 • 903 —
 • 904 —
 • 905 —
 • 906 —
 • 907 —
 • 908 —
 • 909 —
 • 910 —
 • 911 —
 • 912 —
 • 913 —
 • 914 —
 • 915 —
 • 916 —
 • 917 —
 • 918 —
 • 919 —
 • 920 —
 • 921 —
 • 922 —
 • 923 —
 • 924 —
 • 925 —

Страница 65

 • 926 —
 • 927 —
 • 928 —
 • 929 —
 • 930 —
 • 931 —
 • 932 —
 • 933 —
 • 934 —
 • 935 —
 • 936 —
 • 937 —
 • 938 —
 • 939 —
 • 940 —
 • 941 —
 • 942 —
 • 943 —
 • 944 —
 • 945 —
 • 946 —
 • 947 —
 • 948 —
 • 949 —
 • 950 —
 • 951 —
 • 952 —
 • 953 —
 • 954 —
 • 955 —
 • 956 —
 • 957 —
 • 958 —
 • 959 —
 • 960 —
 • 961 —
 • 962 —
 • 963 —
 • 964 —

Страница 66

 • 965 —
 • 966 —
 • 967 —
 • 968 —
 • 969 —
 • 970 —
 • 971 —
 • 972 —
 • 973 —
 • 974 —
 • 975 —
 • 976 —
 • 977 —
 • 978 —
 • 979 —
 • 980 —
 • 981 —
 • 982 —
 • 983 —
 • 984 —
 • 985 —
 • 986 —
 • 987 —
 • 988 —
 • 989 —
 • 990 —
 • 991 —
 • 992 —
 • 993 —

Страница 67

 • 994 —
 • 995 —
 • 996 —
 • 997 —
 • 998 —
 • 999 —
 • 1000 —
 • 1001 —
 • 1002 —
 • 1003 —
 • 1004 —
 • 1005 —
 • 1006 —
 • 1007 —
 • 1008 —
 • 1009 —
 • 1010 —
 • 1011 —
 • 1012 —
 • 1013 —
 • 1014 —
 • 1015 —
 • 1016 —

Страница 68

 • 1017 —
 • 1018 —
 • 1019 —
 • 1020 —
 • 1021 —
 • 1022 —
 • 1023 —
 • 1024 —
 • 1025 —
 • 1026 —
 • 1027 —
 • 1028 —
 • 1029 —
 • 1030 —
 • 1031 —
 • 1032 —
 • 1033 —
 • 1034 —
 • 1035 —
 • 1036 —
 • 1037 —
 • 1038 —
 • 1039 —
 • 1040 —
 • 1041 —
 • 1042 —
 • 1043 —
 • 1044 —
 • 1045 —
 • 1046 —
 • 1047 —
 • 1048 —
 • 1049 —
 • 1050 —
 • 1051 —

Страница 69

 • 1052 —
 • 1053 —
 • 1054 —
 • 1055 —
 • 1056 —
 • 1057 —
 • 1058 —
 • 1059 —
 • 1060 —
 • 1061 —
 • 1062 —
 • 1063 —
 • 1064 —
 • 1065 —
 • 1066 —
 • 1067 —
 • 1068 —
 • 1069 —
 • 1070 —
 • 1071 —
 • 1072 —
 • 1073 —
 • 1074 —
 • 1075 —
 • 1076 —
 • 1077 —
 • 1078 —
 • 1079 —

Страница 70

 • 1080 —
 • 1081 —
 • 1082 —
 • 1083 —
 • 1084 —
 • 1085 —
 • 1086 —
 • 1087 —
 • 1088 —
 • 1089 —
 • 1090 —
 • 1091 —
 • 1092 —
 • 1093 —
 • 1094 —
 • 1095 —
 • 1096 —
 • 1097 —
 • 1098 —
 • 1099 —
 • 1100 —
 • 1101 —
 • 1102 —
 • 1103 —
 • 1104 —
 • 1105 —
 • 1106 —
 • 1107 —
 • 1108 —
 • 1109 —
 • 1110 —
 • 1111 —
 • 1112 —
 • 1113 —
 • 1114 —
 • 1115 —

Страница 71

 • 1116 —
 • 1117 —
 • 1118 —
 • 1119 —
 • 1120 —
 • 1121 —
 • 1122 —
 • 1123 —
 • 1124 —
 • 1125 —
 • 1126 —
 • 1127 —
 • 1128 —
 • 1129 —
 • 1130 —
 • 1131 —
 • 1132 —
 • 1133 —
 • 1134 —
 • 1135 —
 • 1136 —
 • 1137 —
 • 1138 —
 • 1139 —
 • 1140 —
 • 1141 —
 • 1142 —
 • 1143 —
 • 1144 —
 • 1145 —

Страница 72

 • 1146 —
 • 1147 —
 • 1148 —
 • 1149 —
 • 1150 —
 • 1151 —
 • 1152 —
 • 1153 —
 • 1154 —
 • 1155 —
 • 1156 —
 • 1157 —
 • 1158 —
 • 1159 —
 • 1160 —
 • 1161 —
 • 1162 —
 • 1163 —
 • 1164 —
 • 1165 —
 • 1166 —
 • 1167 —
 • 1168 —
 • 1169 —
 • 1170 —
 • 1171 —
 • 1172 —
 • 1173 —
 • 1174 —
 • 1175 —
 • 1176 —
 • 1177 —
 • 1178 —
 • 1179 —
 • 1180 —
 • 1181 —

Страница 73

 • 1182 —
 • 1183 —
 • 1184 —
 • 1185 —
 • 1186 —
 • 1187 —
 • 1188 —
 • 1189 —
 • 1190 —
 • 1191 —
 • 1192 —
 • 1193 —
 • 1194 —
 • 1195 —
 • 1196 —
 • 1197 —
 • 1198 —
 • 1199 —
 • 1200 —
 • 1201 —
 • 1202 —
 • 1203 —
 • 1204 —
 • 1205 —
 • 1206 —
 • 1207 —
 • 1208 —
 • 1209 —
 • 1210 —

Страница 74

 • 1211 —
 • 1212 —
 • 1213 —
 • 1214 —
 • 1215 —
 • 1216 —
 • 1217 —
 • 1218 —
 • 1219 —
 • 1220 —
 • 1221 —
 • 1222 —
 • 1223 —
 • 1224 —
 • 1225 —
 • 1226 —
 • 1227 —
 • 1228 —
 • 1229 —
 • 1230 —
 • 1231 —
 • 1232 —
 • 1233 —
 • 1234 —
 • 1235 —
 • 1236 —
 • 1237 —

Страница 75

 • 1238 —
 • 1239 —
 • 1240 —
 • 1241 —
 • 1242 —
 • 1243 —
 • 1244 —
 • 1245 —
 • 1246 —
 • 1247 —
 • 1248 —
 • 1249 —
 • 1250 —
 • 1251 —
 • 1252 —
 • 1253 —
 • 1254 —
 • 1255 —
 • 1256 —
 • 1257 —
 • 1258 —
 • 1259 —
 • 1260 —
 • 1261 —
 • 1262 —
 • 1263 —
 • 1264 —
 • 1265 —
 • 1266 —
 • 1267 —
 • 1268 —
 • 1269 —
 • 1270 —
 • 1271 —
 • 1272 —
 • 1273 —
 • 1274 —
 • 1275 —
 • 1276 —
 • 1277 —
 • 1278 —
 • 1279 —
 • 1280 —

Страница 76

 • 1281 — Фандарья (Фан)*
 • 1282 — Ягноб (Ягноб-Дарья)*
 • 1283 —
 • 1284 —
 • 1285 —
 • 1286 —
 • 1287 —
 • 1288 —
 • 1289 —
 • 1290 —
 • 1291 —
 • 1292 —
 • 1293 —
 • 1294 —
 • 1295 — Пшанза (Пшанзы, Пшенза)
 • 1296 —
 • 1297 —
 • 1298 —
 • 1299 —
 • 1300 —
 • 1301 —
 • 1302 —
 • 1303 —
 • 1304 —
 • 1305 —
 • 1306 —
 • 1307 —
 • 1308 —
 • 1309 —
 • 1310 —
 • 1311 —
 • 1312 —
 • 1313 —
 • 1314 —
 • 1315 —
 • 1316 —
 • 1317 —
 • 1318 —
 • 1319 —
 • 1320 —
 • 1321 —
 • 1322 —
 • 1323 —
 • 1324 —

Страница 77

 • 1325 —
 • 1326 —
 • 1327 —
 • 1328 —
 • 1329 —
 • 1330 —
 • 1331 —
 • 1332 —
 • 1333 —
 • 1334 —
 • 1335 —
 • 1336 —
 • 1337 —
 • 1338 —
 • 1339 —
 • 1340 —
 • 1341 —
 • 1342 —
 • 1343 —
 • 1344 —
 • 1345 —
 • 1346 —
 • 1347 —
 • 1348 —
 • 1349 —
 • 1350 —
 • 1351 —
 • 1352 —
 • 1353 —
 • 1354 —
 • 1355 —
 • 1356 —
 • 1357 —
 • 1358 —
 • 1359 —
 • 1360 —
 • 1361 —
 • 1362 —
 • 1363 —
 • 1364 —
 • 1365 —
 • 1366 —
 • 1367 —
 • 1368 —
 • 1369 —
 • 1370 —
 • 1371 —
 • 1372 —
 • 1373 —
 • 1374 —
 • 1375 —
 • 1376 —
 • 1377 —
 • 1378 —
 • 1379 —
 • 1380 —
 • 1381 —
 • 1382 —
 • 1383 —
 • 1384 —
 • 1385 —
 • 1386 —
 • 1387 —
 • 1388 —
 • 1389 —
 • 1390 —
 • 1391 —
 • 1392 —
 • 1393 —
 • 1394 —
 • 1395 —
 • 1396 —
 • 1397 —
 • 1398 —
 • 1399 —
 • 1400 —
 • 1401 —
 • 1402 —
 • 1403 —
 • 1404 —
 • 1405 —
 • 1406 —
 • 1407 —
 • 1408 —
 • 1409 —
 • 1410 —
 • 1411 —
 • 1412 —
 • 1413 —
 • 1414 —
 • 1415 —
 • 1416 —
 • 1417 —
 • 1418 —
 • 1419 —
 • 1420 —
 • 1421 —
 • 1422 —
 • 1423 —
 • 1424 —
 • 1425 —
 • 1426 —
 • 1427 —
 • 1428 —
 • 1429 —
 • 1430 —
 • 1431 —
 • 1432 —
 • 1433 —
 • 1434 —
 • 1435 —
 • 1436 —
 • 1437 —
 • 1438 —
 • 1439 —
 • 1440 —
 • 1441 —
 • 1442 —
 • 1443 —
 • 1444 —
 • 1445 —
 • 1446 —
 • 1447 —
 • 1448 —
 • 1449 —
 • 1450 —
 • 1451 —
 • 1452 —
 • 1453 —
 • 1454 —
 • 1455 —
 • 1456 —
 • 1457 —
 • 1458 —
 • 1459 —
 • 1460 —
 • 1461 —
 • 1462 —
 • 1463 —
 • 1464 —
 • 1465 —
 • 1466 —
 • 1467 —
 • 1468 —
 • 1469 —
 • 1470 —
 • 1471 —
 • 1472 —
 • 1473 —
 • 1474 —
 • 1475 —
 • 1476 —
 • 1477 —
 • 1478 —
 • 1479 —
 • 1480 —
 • 1481 —
 • 1482 —
 • 1483 —
 • 1484 —
 • 1485 —
 • 1486 —
 • 1487 —
 • 1488 —
 • 1489 —
 • 1490 —
 • 1491 —
 • 1492 —
 • 1493 —
 • 1494 —
 • 1495 —
 • 1496 —
 • 1497 —
 • 1498 —
 • 1499 —
 • 1500 —
 • 1501 —
 • 1502 —
 • 1503 —
 • 1504 —
 • 1505 —
 • 1506 —
 • 1507 —
 • 1508 —
 • 1509 —
 • 1510 —
 • 1511 —
 • 1512 —
 • 1513 —
 • 1514 —
 • 1515 —
 • 1516 —
 • 1517 —
 • 1518 —
 • 1519 —
 • 1520 —
 • 1521 —
 • 1522 —
 • 1523 —
 • 1524 —
 • 1525 —
 • 1526 —
 • 1527 —
 • 1528 —
 • 1529 —
 • 1530 —
 • 1531 —
 • 1532 —
 • 1533 —
 • 1534 —
 • 1535 —
 • 1536 —
 • 1537 —
 • 1538 —
 • 1539 —
 • 1540 —
 • 1541 —
 • 1542 —
 • 1543 —
 • 1544 —
 • 1545 —
 • 1546 —
 • 1547 —
 • 1548 —
 • 1549 —
 • 1550 —
 • 1551 —
 • 1552 —
 • 1553 —
 • 1554 —
 • 1555 —
 • 1556 —
 • 1557 —
 • 1558 —
 • 1559 —
 • 1560 —
 • 1561 —
 • 1562 —
 • 1563 —
 • 1564 —
 • 1565 —
 • 1566 —
 • 1567 —
 • 1568 —
 • 1569 —
 • 1570 —
 • 1571 —
 • 1572 —
 • 1573 —
 • 1574 —
 • 1575 —
 • 1576 —
 • 1577 —
 • 1578 —
 • 1579 —
 • 1580 —
 • 1581 —
 • 1582 —
 • 1583 —
 • 1584 —
 • 1585 —
 • 1586 —
 • 1587 —
 • 1588 —
 • 1589 —
 • 1590 —
 • 1591 —
 • 1592 —
 • 1593 —
 • 1594 —
 • 1595 —
 • 1596 —
 • 1597 —
 • 1598 —
 • 1599 —
 • 1600 —
 • 1601 —
 • 1602 —
 • 1603 —
 • 1604 —
 • 1605 —
 • 1606 —
 • 1607 —
 • 1608 —
 • 1609 —
 • 1610 —
 • 1611 —
 • 1612 —
 • 1613 —
 • 1614 —
 • 1615 —
 • 1616 —
 • 1617 —
 • 1618 —
 • 1619 —
 • 1620 —
 • 1621 —
 • 1622 —
 • 1623 —
 • 1624 —
 • 1625 —
 • 1626 —
 • 1627 —
 • 1628 —
 • 1629 —
 • 1630 —
 • 1631 —

Бассейн Сурхандарьи

 • Каратаг
  • Ширкент
  • Савургон
  • Пайрон

Бассейн Кафирнигана

 • Малый Бешкентский канал
 • Ханака (река)
  • Тайро
 • Варзоб
  • Дараягнове
  • Такоб
   • Тейкуталь
 • канал Рохаты
 • Кокташский канал
 • Юмс
 • Магоб
 • Обиёс
 • Сардаи-Миёна
  • Арху
 • Сорво
  • Ханако
  • Каниз

Бассейн Вахша

 • Вахшский канал
 • канал Джиликуль
 • Шурдарья
  • Аксу
   • Карамандису
 • Явансу
  • Шуртансой
 • Нурек
 • Обигарм
 • Лугур
 • Муджихарф
 • Обихингоу
  • Шахоб (Сурхсу)
  • Сарыоб
  • Рагнау (Шаклысу)
  • Обимазор
  • Бохуд
  • Гармо
 • Сурхоб
  • Хильмонидарья
   • Сангикар
  • Сарбог
   • Камароб
    • Дараиванджируд
    • Даштихирсон
   • Дубурсо (Кафтархона)
  • Ёсуман
  • Ярхыч
   • Карагушхона
  • Обишурак
  • Кок-Су
   • Тандыкуль
   • Птовкул

Бассейн Кызылсу

 • Таирсу
 • Шурак
  • Саргазон
   • Ляуркуль (озеро)
 • Яхсу
  • Сасыкбулок
   • Обилянгар
  • Дулобдарья
  • Обишур
  • Обисурх
 • Каликсой
 • Шуробдарья
  • Тира
 • Обимазор

Малые притоки Пянджа

 • Чагам
 • Дуляби-Сангоу
 • Шпилху
 • Каферкаш
 • Ходжигалтон
 • Обикиоб (Обиминьоу)
 • Обиравкоу
 • Дараипаткинов
 • Обихумгоу
  • Обимангут
  • Обихаран
  • Хостроги
 • Джарф
 • Обивисхарви
 • Дараикурговад (Обикурговад)
 • Дараипшихарв

Реки Памира

 • Ванч
  • Абдукагор
 • Язгулем
  • Камочдара
  • Мазардара
  • Ракзоу
 • Бартанг
  • Джизевдара
  • Равмеддарра
  • Баджудара
  • Биджавдара
  • Девлох
  • Бардара (река)
  • Гудара
   • Язгулемдара
   • Хавраздара
   • Танымас
    • Кокджар
    • Тохтакорум
    • Шуралысу
   • Кокуйбель
    • Бозбайтал
    • Зартошкол
  • Мургаб
   • Сарезское озеро
    • Лянгар
    • Рамаиф
    • Каттамарджанай
    • Ватасаиф
   • Западный Пшарт
    • Сауксой (приток Западного Пшарта)
    • Сасык
   • Ак-Джилга
    • Ак-Джилга Северная
   • Базар-Дара
   • Элису
   • Ак-Архар
   • Бозтерек
   • Карасу
   • Акбайтал (приток Мургаба)
    • Турумды
    • Сасыксу
   • Сулуу-Ыстык
    • Бешбулок
   • Дункельдык
   • Ханъюлы
 • Хуфдара
 • Баджудара
 • Гунт
  • Шахдара
   • Бадомдара
   • Баджомдара
    • Худджош
   • Подзариф
   • Дирумдара
   • Нимос
   • Соктош
   • Вранг
   • Реджиг
   • Наспар
  • Богевдара
  • Шарипдара
  • Биджандара
   • Риваккуль (озеро)
  • Тогузбулок
  • Андаравадж
  • Лянгар (приток Гунта)
  • озеро Яшилькуль
   • Малый Марджанай
   • Карадюмюр
   • озеро Булункуль
    • Иссыкбулок
   • Аличур (река)
    • Шегембет
    • Ири-Як
    • Тюльпар
    • Сасык-Кёль (озеро)
    • Тамды (приток Аличура)
 • Гармчашма (река)
 • Богушдара
 • Дараибхарв
 • Дараизерев
 • Раманит
 • Дараидаршай
 • Ростоджирав
 • Сарышитхарв
 • Медыр
 • Внукут
 • Памир
  • Мац (река)
  • Зоркуль (озеро)
   • Мукурчильоб
    • Чаканкуль (озеро)
    • Карджильгасой
    • Кокджигит (озеро)

Бессточные области

 • Карасу
  • Каратурук-Джилга
  • Шатпут
 • Зарбарулюк
 • Ибрагимсой
 • Каракуль (озеро)
  • Карарт
  • Караджилга (река, впадает в Каракуль)
   • ледники Октябрьские
  • Акджилга
  • Музкол (река) (Кызыл-Джиик)
   • Саар
   • Акбайтал Северный
 • Маркансу
  • Хатынканыш
  • Коксой

Бассейн Зеравшана

 • Могиендарья
  • Шинг
 • Кштут
 • Риват
 • Фандарья
  • Пасруддарья
  • Искандердарья
   • Искандеркуль (озеро)
    • Сарытаг (Каракуль)
  • Ягноб
   • Муштиф

Ферганская долина

 • Алтыкуль
 • Шахристанский канал
 • Каттасойское водохранилище
 • Арглы
 • Янгиарык (река)
 • Докатсу
 • Саркат
 • Сырдарья
  • Фархадское водохранилище
  • Кайраккумское водохранилище
 • Козы-Багла
 • Исфара (река)
  • Кшемыш
Категория:Проект:Водные объекты/К созданию
 
Комментарии

Пока нет комментариев
последний раз видели
большинство посещений